„V neděli bude ve službě vyšší počet strážníků, aby zabezpečili nejen veřejný pořádek v okolí stadionu, ale i ve zbývajících částech města. Hradečané, kteří podnikají nebo bydlí v centru města či poblíž fotbalového stadionu, by měli dbát zvýšené pozornosti,“ doplnil velitel výkonu služby městské policie Jan Mrázek. Strážníci hodlají nasadit do služby i ženy, kterých je třeba při osobních prohlídkách žen. Ve službě budou i psovodi. „Jsme v úzkém spojení s Policií ČR, se kterou budeme aktuálně řešit záležitosti tak, jak tomu bylo i v předchozích fotbalových zápasech, které zdejší stadion pamatuje,“ vysvětluje standardní opatření Jan Mrázek.

„Pracovníci správního odboru královéhradeckého magistrátu budou opět přímo na místě ve spolupráci s Policií ČR a s městskou policií řešit přestupky ve správním řízení,“ přibližuje obvyklou praxi vedoucí tohoto odboru Ľudmila Ducháčová.

Nic náhodě nenechá ani dopravní podnik, který přistaví dva speciální autobusy pro převoz fanoušků z nádraží na stadion a po skončení zápasu i ze stadionu zpět na nádraží. Dopravce je ve spojení s Policií České republiky a jednotlivé jízdy bude koordinovat podle potřeby. Není vyloučeno, že se mnozí fanoušci vydají na stadion po své ose. Radnice chce proto upozornit na případná rizika například provozovatele restaurací a vyzvat majitele zaparkovaných vozů na trase k přeparkování. Písemnou výzvou budou majitelé zaparkovaných upozorněni.